0

0.00

#

Besturing / chassis voor alle automerken

Selecteer uw voertuig

Vervangingsonderdelencatalogus voor Besturing / chassis van topkwaliteit

Merkfabrikanten van Besturing / chassis auto-onderdelen

  • MAPCO

Besturing / chassis - Informatie over werking, reparatie en vervanging

Sturing en ophanging staan direct met elkaar in verbinding, zij het enkel aan de voorwielen waar de stuurbeweging daadwerkelijk plaatsvindt. Zonder de sturing kunnen wagens alleen rechtdoor rijden. Pas door de verandering van de stuurhoek van de voorwielen wordt deze door de bocht geleid. De belangrijkste elementen voor de combinatie sturing en ophanging zijn: de stuurkolom, die direct met het stuur verbonden is; het stuurhuis, dat met behulp van de spoorstangen de draaibewegingen overbrengt en aan wiens uiteinde de wieldragers zitten, die uiteindelijk met het wiel verbonden zijn. Het axiaal gewricht helpt erbij, de optredende krachten te centreren en met behulp van de fuseekogel de belasting op de spoorstang te minimaliseren.
Het belangrijkste rijassistent-systeem voor sturing en ophanging is natuurlijk de stuurbekrachtiging. Door met oliedruk functionerende cilinders of met behulp van elektromotoren wordt afhankelijk van de snelheid de stuurbewegingen min of meer versterkt. Zo is er aan de ene kant minder kracht bij de sturing nodig, en bovendien kan de wagen ook bij hoge snelheden nauwkeurig worden bestuurd.

Vaak optredende fouten en oorzaken

    - Stuurkolom verbogen: aan het einde van de stuurkolom bevindt zich bij de meeste wagens een tandwiel, waarvan de tanden op een heugel ingrijpen, die voor de overbrenging van de stuurbeweging verantwoordelijk is. Is de stuurkolom ook maar enigszins krom of zijn de tanden van de heugel verbogen, is dit te horen aan een geknak bij het sturen omdat de vertandingen bij het sturen op elkaar slaan in plaats van soepel op elkaar in te grijpen. Soms is reparatie mogelijk; vaak moet echter de complete stuurkolom worden vervangen om voor de lange termijn een veilige sturing te garanderen. -Speling bij het sturen: wanneer u aan het stuur draait, moeten de wielen daar bijna meteen op reageren. Is dit niet het geval, spreekt men van speling op de sturing. Er is sprake van een dode zone, waarbij het stuur gedraaid is, maar de wielen nog rechtuit wijzen. Daarvoor zijn twee hoofdoorzaken. Oftewel is de spoorstangkop en het daarop zittende rubber vervormd of een van de spoorstangen zelf heeft schade opgelopen. Helaas is de juiste diagnose enkel in de garage mogelijk; een vervanging van de onderdelen is echter onvermijdelijk omdat zelfs na korte tijd nauwkeurige sturingsmanoeuvres onmogelijk worden en men zichzelf en anderen in gevaar brengt. - Defecte stuurbekrachtiging: vroeger was vaak een licht fluiten in de servobesturing te horen, dat vooral bij het draaien aan het stuur van een staande auto optrad. Tegenwoordig wordt dit geluid mogelijkerwijs begeleid door andere symptomen zoals enigszins moeizame bediening of een olieplas onder de auto, hetgeen een onmiskenbare aanduiding voor een defecte stuurbekrachtiging is. Bij de met hydraulische olie functionerende variant zijn het vooral lekken die een veel voorkomend probleem vormen. Bij de elektrische variant kunnen de elektromotoren verslijten en moeten dan worden vervangen. Deze laatstgenoemde optie is echter relatief eenvoudig.

Sturingscontrole vóór de APK-keuring

Ongeveer twee vingerbreedtes of 10°, zoveel bedraagt de bij de keuring toegelaten speling op het stuur. Bij alles wat daarboven ligt, wordt het keuringsvignet geweigerd. En dit heeft goede redenen omdat de sturing en de wielophanging tot de veiligheidsrelevante onderdelen behoren, waarvan het functioneren ook in kritieke situaties moet zijn gegarandeerd Wie vóór de keuring op zeker spelen wil, dient zelf de test uit te voeren: op de parkeerplaats de deur openen, het stuur ongeveer 10°draaien en dan de banden gadeslaan. Bewegen deze, is alles in orde. Blijven ze staan, is de speling op de sturing te groot.

Tips voor een langere levensduur

Geen van de met de sturing samenhangende onderdelen zijn traditionele slijtageonderdelen met regelmatige vervangingsintervallen. Integendeel: stuurkolommen en spoorstangen kunnen het een autoleven lang uithouden. Anders ziet het eruit bij de spoorstangkoppen en de stuurbekrachtiging. Hier kan al gauw een defect optreden, dat in de regel ook relatief ongecompliceerd kan worden verholpen. Bovendien is het mogelijk, de levensduur door zijn rijgedrag positief te beïnvloeden.
Wie bij parkeermanoeuvres vaak bij stilstand aan het stuur draait, verhoogt de belasting voor de stuurbekrachtiging en verkort de levensduur. Wie niet het talent heeft, de parkeerruimte probleemloos te kunnen inschatten, dient de wagen in ieder geval langzaam te laten bewegen. Zo is de rijweerstand al overwonnen en de belasting wordt sterk teruggedrongen.
Wie denkt met rechtdoor rijden zijn sturing te ontzien, heeft het bij het foute eind omdat pas bij gebruik de olie en smeerstoffen zich behoorlijk kunnen verdelen. Ook de temperatuur speelt hierbij een rol, omdat pas bij het bereiken van een bepaalde temperatuur de gewenste viscositeit wordt bereikt. Het klopt dan wel, dat de mechanische belasting bij wild rijden door de bocht hoger is, maar af en toe met gematigde snelheid langs een schilderachtige, slingerende landweg rijden, zal de levensduur eerder verlengen dan verkorten.

Topseller: