0

0.00

#

Brandstofsysteem voor alle automerken

Selecteer uw voertuig

Vervangingsonderdelencatalogus voor Brandstofsysteem van topkwaliteit

Merkfabrikanten van Brandstofsysteem auto-onderdelen

  • VALEO

Brandstofsysteem - Informatie over werking, reparatie en vervanging

Bij bijna alle wagens zit de brandstoftank relatief ver van de motor vandaan. Dat ligt aan de ene kant aan de veiligheid, maar heeft ook praktische redenen omdat in de motoruimte een tank, die een grote hoeveelheid brandstof moet herbergen, nauwelijks zou passen. De brandstof moet echter ook worden voortgestuwd en daarom bestaat het brandstofsysteem niet alleen uit de tank zelf, maar ook uit diverse slangen, de brandstofpomp en de hoge-drukpomp, die met het injectiesysteem verbonden is.

Vaak optredende mankementen en oorzaken

Afhankelijk van het soort wagen en of deze nog over een carburateur beschikt, kan er een mechanische of een elektrische brandstofpomp van toepassing zijn. Voor wat betreft de gevoeligheid voor storingen zijn beide pompsystemen eender en ook de symptomen zijn vergelijkbaar:

    - Uitvallen van de brandstofpomp: valt de brandstofpomp uit, kan de brandstof niet meer naar de motor worden geleid. Wanneer dit bij stilstaan gebeurt, kan de wagen niet worden gestart; tijdens het rijden zal de motor na een paar meters uitvallen, De auto kan soms dan nog wel een stuk verderrollen. De mogelijke oorzaken van uitval zijn veelvoudig en reiken van een simpele verstopping tot slijtage aan de koolborstels van de commutator (elektromotor). In een normaal geval is reparatie wel mogelijk maar in economische zin niet verantwoord en daarom is complete vervanging beter. -Gaten door marter- /wasbeerbeten: niet zelden doen marters en wasberen zich aan benzineslangen tegoed, die door de motor lopen. Het knabbelen veroorzaakt gaten die ongemerkt tot prestatievermindering kunnen leiden. De meest optredende indicatie hiervan is een plas onder de auto, die zich na langere tijd stilstaan vormt. -Mechanische schade aan de tank: weliswaar zijn de tanks van tegenwoordig uit aluminium of een robuust kunststofmengsel vervaardigd en kunnen tegen een stootje. Door steenslag of andere mechanische belastingen kunnen echter gaten of scheuren ontstaan, die tot lekkage kunnen leiden. - Verkeerde brandstof getankt: heeft men eenmaal de verkeerde brandstof getankt, kan dit niet alleen de motor maar ook het brandstofsysteem beschadigen. Daarom is het belangrijk dat de wagen in dit geval wordt weggesleept en de brandstof afgetapt. - Defect injectiesysteem: het injectiesysteem is het eindstuk van het brandstofsysteem omdat hier het brandstofmengsel in de motor wordt geleid. Een defect voert vaak tot een onronde motorloop. Bij het stationair draaien dreigt de motor compleet uit te vallen, draait lage toerentallen of stottert. Ook kan bij zwaardere belading de optimale prestatie niet worden bereikt en optrekken verloopt hortend. Roet en vervuiling als ook niet-verbrande olie kunnen zich op de fijne sproeiers afzetten en deze verstoppen. Veel garages kunnen ze reinigen, maar eerder wordt een tijdige vervanging aangeraden.

Tips voor een langere levensduur

De slangen zijn corrosie -en weerbestendig en staan normaal gezien niet aan slijtage bloot. Bij de pompen is dat anders. Hier is sprake van bewegende delen en met name de koolborstels van de elektromotor zijn een typisch slijtageonderdeel. Heel groot is deze slijtage echter niet en daarom is voor de brandstofpomp, die aan weinig werkdruk blootstaat, een levensduur van meer dan 200.000 kilometer geen zeldzaamheid, terwijl de hogedrukpomp na ongeveer 150.000 kilometer onder de loep moet worden genomen. Een goed referentiepunt is het geluid. Wordt de pomp luider of laat hij slepende, krassende geluiden horen, is het einde van de levensduur snel bereikt.

Reinigingsadditieven voor het brandstofsysteem?

Zowel voor wagens met diesel- als die met benzinemotoren zijn er speciale additieven, die een reiniging van het brandstofsysteem beloven. Zij worden direct met de brandstof in de tank gevuld, of met behulp van speciale optionele apparatuur met hoge druk toegevoegd, hetgeen een reinigende en verzorgende werking zou hebben. De werking van dergelijke additieven is omstreden en een bepaalde scepsis is op zijn plaats. Een door een instantie voor technische controle uitgevoerde meting heeft aangetoond, dat dergelijke additieven over het algemeen – zij het geringe – verbeterende invloed op de motor en de verbonden onderdelen hebben. Of men dergelijke additieven voor de reiniging van zijn brandstofsysteem wil gebruiken, wordt aan uzelf overgelaten. De invloed op de levensduur is meestal gering.

Topseller: